8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne (3)

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne (3)

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej,...

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej,…