9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 07.03.2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/18w ramach Poddziałania 9.1.1 ...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 07.03.2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/18w ramach Poddziałania 9.1.1 …