9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (108)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (108)

NABÓR nr 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczościCEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznegoPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty...

NABÓR nr 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczościCEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznegoPRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty…