9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (128)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (128)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 7/2019 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych...

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 7/2019 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych…