9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (129)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (129)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” Numer naboru w GWA:...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” Numer naboru w GWA:…