9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (147)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (147)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 7/2019 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza nabór wniosków nr 7/2019 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr…