9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (150)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (150)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANEPRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2019/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" Cel główny III. Rozwój potencjału LGD Cel...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANEPRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2019/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" Cel główny III. Rozwój potencjału LGD Cel…