9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (151)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (151)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i…