9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (34)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (34)

Typ 10 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Nabór nr IV/EFS/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania Cel ogólny 1:...

Typ 10 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Nabór nr IV/EFS/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania Cel ogólny 1:…