9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (37)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (37)

NABÓR nr 10/2017w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 Cel główny II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych...

NABÓR nr 10/2017w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 Cel główny II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych…