9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (53)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (53)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Nabór nr 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Nabór nr 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży…