9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (63)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (63)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 5/2018 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach...

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 5/2018 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach…