9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (68)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (68)

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar NaturyProgramy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny...

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar NaturyProgramy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny…