9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (86)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (86)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Nabór nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 2: Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Nabór nr 13/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański Cel główny 2: Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz…