9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (87)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (87)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców…