9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (96)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (96)

NABÓR nr 20/2018/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020 Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD. Cel szczegółowy I. 1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców PI.1.1. Aktywne i...

NABÓR nr 20/2018/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020 Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD. Cel szczegółowy I. 1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców PI.1.1. Aktywne i…