9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (99)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (99)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 11/2018 na operacje z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w...

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 11/2018 na operacje z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w…