9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (3)

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (3)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 października 2018r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 października 2018r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach…