9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2019

9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinieogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP - 2019Nabór nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB2/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinieogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2019Nabór nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB2/18