9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (3)

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (3)

Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie zostało...

Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie zostało…