9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (4)

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (4)

Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18* Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie...

Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18* Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie…