9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (268/18)

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (268/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs. Konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd…