9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych / 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (1)

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych / 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,…