9.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (2)

9.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (2)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) ogłasza w dniu 02 lutego 2018 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) ogłasza w dniu 02 lutego 2018 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów…