9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wielkopolski (1)

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wielkopolski (1)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu…