9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (1)

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (1)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…