9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) (1)

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe) (1)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…