9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (10)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (10)

Konkurs nr. RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17 ogłaszany jest na działania mające na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu...

Konkurs nr. RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17 ogłaszany jest na działania mające na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu…