9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (10)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (10)

Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 ogłaszany jest na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych. Dzienne Domy Opieki Medycznej.

Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 ogłaszany jest na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych. Dzienne Domy Opieki Medycznej.