9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (5)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (5)

Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17 ogłaszany jest na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17 ogłaszany jest na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.