9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (9)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (9)

Przedmiotem konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 jest wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości...

Przedmiotem konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 jest wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości…