9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (3)

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (3)

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania...

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania…