9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (7)

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (7)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020.