9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…