9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wielkopolski

9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wielkopolski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17…