9.3 Rozwój przedsiębiorczości (2)

9.3 Rozwój przedsiębiorczości (2)

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłaszanabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłaszanabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18