9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia / 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19

9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia / 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…