9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (2)

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2017 do 30.06.2017 Wyniki naboru 31.01.2018 Lista będzie dostępna na stronie. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 Miejsce składania wniosków Punkt kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski W..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2017 do 30.06.2017

Wyniki naboru 31.01.2018

Lista będzie dostępna na stronie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Punkt kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Czechowska 19/1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Opisano na stronie oraz w Regulaminie konkursu, dostępnym w tym samym miejscu.

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.4 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;d) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zawarte są w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% dofinansowania UE

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

97 520 034,47 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dostępny na stronie.

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dostępny w załącznikach do Regulaminu, dostępnego tutaj.

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Wzór umowy o dofinansowanie

Dostępny w załącznikach do Regulaminu, dostępnego tutaj.

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisane w Regulaminie konkursu oraz na stronie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.1 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.