9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (3)

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (3)

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Konkurs otwarty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Konkurs otwarty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18