9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (1)

9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (1)

Nabór wniosków w trybie pozakonkusowym o numerze RPKP.09.04.02-IZ.00-04-52P/18 organizuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Nabór wniosków w trybie pozakonkusowym o numerze RPKP.09.04.02-IZ.00-04-52P/18 organizuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2.