9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (2)

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (2)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość…