9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne (3)

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-020/18 Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-020/18 Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji…