9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych (2)

9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych (2)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych. Numer konkursu:...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych. Numer konkursu:…