91 NOWYCH FIRM – projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy

91 NOWYCH FIRM – projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy