Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie działdowskim (II)

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie działdowskim (II)