Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (IV)