Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)