Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)