Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (II)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (II)