Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)